Past events

13 Tereshchenkivska street, office 110, Kyiv, Ukraine Grammarly
Anton Tokar

13 Tereshchenkivska, office 110 Grammarly
Valeriy  Dgunkovskyi Sergey Chupov Halyna Yuliia Shandra Алина Bogdan Viktor Nakonechnyy taras-sereda Dmytro Novikov Igor Yeryomin Alexander Romanov Vasyl Vasylenko Kyryll Truskovskyi ad Vsevolod Dyomkin Mostafa Benhenda + 19 more participants

13 Tereshchenkivska, office 110 Grammarly
Dimitri Nowicki Artem Chernodub taras-sereda Ievgenii Baliuk Ihor Vovk Volodymyr Lazurenko Alexey Zaslavsky Анатолий Востряков Kotsur Dmytro Kyryll Truskovskyi Ivan Yesilevskyi Sergey Kochergan Mostafa Benhenda ad Alexander Romanov Iryna Kharaborkina Bohdan + 40 more participants

13 Tereshchenkivska, office 110 Grammarly
ad Denis Porplenko Igor Yeryomin Alexander Romanov Vitaly Chernooky Yurii Andrusiak Taras Iryna Kharaborkina taras-sereda Kotsur Dmytro Sergey Kharagorgiev Mostafa Benhenda Kyryll Truskovskyi + 23 more participants

13 Tereshchenkivska, office 110 Grammarly
Zita Levrinc Sergey Kochergan Dadyka Dmytro Dimitri Nowicki Vitalii Shapran Igor Yeryomin Akim Boyko Mostafa Benhenda Alex Honchar taras-sereda Kirill Panarin + 28 more participants

13 Tereshchenkivska, office 110 Grammarly
Oleksandr Baiev Roman Kyslyi Lisa Dziuba Dimitri Nowicki Vitaly Chernooky Sergey Kochergan Zaletskyy Yuriy Bohdan Vsevolod Dyomkin Kyryll Truskovskyi taras-sereda Yurii Andrusiak Iryna Kharaborkina Mostafa Benhenda + 21 more participants